Subsidie door de gemeente

Volgen uw kinderen muziek-, dans- of theaterles? De gemeente Reusel- De Mierden subsidieert sinds het lesjaar 2014-2015 leerlingen die lessen in muzikale of culturele vorming volgen.

Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6-18 jaar oud zijn kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor deze lessen.

  • De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende docent of bij een muziekschool. Een docent is erkend wanneer hij/ zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Op www.reuseldemierden.nl/subsidie vindt u een lijst van erkende docenten.
  • De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag begint op 1 februari en sluit op 15 mei van het lopende cursusjaar. Voor 1 augustus worden de aanvragen verwerkt en krijgt u een brief van de gemeente met het besluit;
  • Per cursusjaar kan er voor twee verschillende activiteiten een subsidieaanvraag per persoon ingediend worden. Dit kan handig zijn als uw kind bijvoorbeeld halverwege het jaar gewisseld is van instrument of als uw kind bijvoorbeeld in plaats van een lessenreeks een workshop volgt.
  • de subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 370,00 per deelnemer.
  • Zorg ervoor dat u voor beide activiteiten alle bewijsstukken (alle facturen en een bewijs van de volledige betaling van het cursusgeld) meestuurt.  Begin op tijd met het aanvragen van de facturen en betalen.

Is het voor u lastig om alle leskosten voor te schieten? Als u in het bezit bent van een beschikking van de participatieregeling van ISD de Kempen, dan kunt u ij de gemeente ook een voorschot van de subsidie aanvragen. Dit voorschot is maximaal ten hoogte van de te verwachten subsidie. De participatieregeling kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd door inwoners die hier recht op (denken) te hebben. De regeling wordt individueel per gezin toegekend.

Op de website van de gemeente http://www.reuseldemierden.nl/subsidie leest u meer over de regeling en kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Heeft u daarna nog vragen? Ilse van Gerven en/of Annelies Schirris helpen u graag verder. U kunt hun bereiken op