Subsidie door de gemeente

Volgen uw kinderen muziek-, dans- of theaterles? De gemeente Reusel- De Mierden subsidieert sinds het lesjaar 2014-2015 leerlingen die lessen in muzikale of culturele vorming volgen.

Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6-18 jaar oud zijn kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor deze lessen.

De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkend docent of muziekschool. Een docent is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde eisen voldoet. Op de pagina ‘Gecertificeerde docenten voor muzikale of culturele vorming‘ vindt u de lijst met erkende docenten. Staat een docent niet op de lijst, maar voldoet deze volgens u wel aan de eisen? Dan kunt u de docent vragen om erkenning aan te vragen op onze pagina ‘Erkend docent kunst- en cultuureducatie’.

De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 440,- per deelnemer (zogenaamd ‘subsidieplafond’). Dit maximum geldt voor beide activiteiten samen. Als het cursusgeld van één activiteit al meer dan € 880,00 is, heeft het dus geen zin om een aanvraag voor een tweede activiteit te doen. U krijgt dan al het maximum subsidiebedrag. Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken meestuurt!

Het invullen van het e-formulier kan tussen 1 januari en 1 juni. Bij het invullen hiervan heeft u een overzicht van alle facturen en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld nodig. Bij betaling in termijnen, moet u er rekening mee houden dat de aanvraag voor de subsidie pas ingediend kon worden als alle termijnen waren betaald.

Op de website van de gemeente http://www.reuseldemierden.nl/subsidie leest u meer over de regeling en kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Heeft u daarna nog vragen? Marga van der Heijden helpt u graag verder. U kunt haar bereiken op

Scroll naar boven