Stichting MOOJ

Stichting MOOJ (Muzikale Opleiding en Ontwikkeling Jeugd) is een initiatief van de muziekverenigingen Concordia uit Reusel, Sirena uit Hooge Mierde en ONA uit Lage Mierde.

De stichting richt zich op alle jeugd binnen de gehele gemeenschap Reusel de Mierden.  Stichting MOOJ heeft in haar beleidsplan opgenomen te streven om de muzikale ontwikkeling van leerlingen vorm te geven en uit te breiden, waarbij opleiding en samenspel belangrijke onderdelen zijn.

De stichting wil dit bereiken door: 

  • Verbreding van het muziekonderwijs op de basisscholen in gemeente Reusel-de Mierden
  • Samenspel van kinderen die een muziekinstrument bespelen te organiseren en continueren

Doel van stichting MOOJ is het muziekonderwijs en samenspel van leerling muzikanten uit gemeente Reusel- de Mierden te organiseren en verder te ontwikkelen.Dit doen we o.a. door het opzetten van een instrumentenpool waardoor gedurende een langere periode kinderen zowel op school als daarbuiten de mogelijkheid wordt geboden een instrument te leren kennen, muziek te leren begrijpen en te omarmen en van alle voordelen die daaruit voortkomen te kunnen genieten en te groeien. Stichting MOOJ verwacht met dit initiatief de fundamenten te leggen om de muzikale ontwikkeling van de jeugd in gemeente Reusel de Mierden te verankeren in onze gemeenschap. Daarnaast heeft de samenwerking tussen stichting MOOJ en de gemeente er toe geleid dat er subsidie is toegezegd waardoor de twee jeugdorkesten (Toekomstmuziek en LOCOS) voorlopig kunnen blijven bestaan en er projecten worden opgestart om de jeugd te laten kennis maken met muziekinstrumenten en het samen muziek maken.

Meer informatie kunt u lezen op https://grensdorpen.nl/pagina/mooj