Geschiedenis

Muziekvereniging ONA (Ontspanning Na Arbeid) is in 1919 opgericht als muziek-gezelschap “Uitspanning Na Arbeid”. Dit gebeurde in een tijd waarin het voor de plattelandsbevolking hard werken was; voornamelijk in de landbouw en in de sigarenmakerij. Toch was er een klein groepje opgestaan die vonden dat het dorp Lage Mierde ook over een eigen muziekgezelschap diende te beschikken.

Met weinig instrumenten en nog minder muzikale kennis heeft men een begin gemaakt. Het opleiden gebeurde in eigen beheer. In de zomertijd, wanneer de koeien in de wei liepen, werd de stal van familie van Eindhoven schoongemaakt. Een schoolbord om de notenbalk etc. op te tekenen en de muziekopleiding was een feit.

Na een aantal jaren een fanfare te zijn geweest is men overgeschakeld naar een harmoniebezetting. Naderhand is men echter toch weer teruggekeerd naar fanfare. Dit is vele decennia zo gebleven. Toen echter eind jaren tachtig van de vorige eeuw de belangstelling van vooral de jeugd voor fanfare-instrumenten ver terugzakte is opnieuw omgeschakeld naar harmonie.

_DSC1340

Helaas werd de situatie zo dat de harmonie slechts enkele jeugdleden telde, en weinig jeugd een muzikale opleiding volgde, het voortbestaan als drumband en als harmonie werd hiermee twijfelachting. Het ledenaantal liep zover terug dat de slagwerkgroep helaas in 2023 is moeten stoppen. Bij het orkest werd het duidelijk doordat het spelen van harmonie muziek niet meer mogelijk was.

De wil om muziek te maken was in ruime mate aanwezig, waardoor het orkest heeft kunnen overschakelen op het spelen van licht populaire muziek. Samen met een nieuwe naam “Omnia” voor het orkest is de muziekvereniging weer langzaam aan het groeien.

De naam Omnia staat voor verschillende mogelijkheden in muzieksoorten, muziekstijlen, en muziekinstrumenten wat tesamen het orkest uniek maakt. Omnia speelt lichte populaire muziek, zoekt nieuwe mogelijkheden, gaat buiten de geijkte paden, en zoekt uitdagingen. Ons hoofddoel is “muziek voor iedereen en door iedereen

Een nieuwe muzikant heeft bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid om een half jaar mee te spelen voordat men zelf besluit om lid te worden.

De statuten van onze vereniging liggen, voor belanghebbenden, ter inzage bij onze secretaris.

Scroll naar boven