Geschiedenis

Muziekvereniging ONA (Ontspanning Na Arbeid) is in 1919 opgericht als muziek-gezelschap “Uitspanning Na Arbeid”. Dit gebeurde in een tijd waarin het voor de plattelandsbevolking hard werken was; voornamelijk in de landbouw en in de sigarenmakerij. Toch was er een klein groepje opgestaan die vonden dat het dorp Lage Mierde ook over een eigen muziekgezelschap diende te beschikken.

Met weinig instrumenten en nog minder muzikale kennis heeft men een begin gemaakt. Het opleiden gebeurde in eigen beheer. In de zomertijd, wanneer de koeien in de wei liepen, werd de stal van familie van Eindhoven schoongemaakt. Een schoolbord om de notenbalk etc. op te tekenen en de muziekopleiding was een feit.

Na een aantal jaren een fanfare te zijn geweest is men overgeschakeld naar een harmoniebezetting. Naderhand is men echter toch weer teruggekeerd naar fanfare. Dit is vele decennia zo gebleven. Toen echter eind jaren tachtig van de vorige eeuw de belangstelling van vooral de jeugd voor fanfare-instrumenten ver terugzakte is opnieuw omgeschakeld naar harmonie.

_DSC1340

Door een teruglopend aantal muzikanten de afgelopen jaren is Muziekvereniging ONA genoodzaakt geweest zich te bezinnen op de toekomst.

De vereniging is omgevormd tot Drumband en Omnia die deels hun eigen weg gaan maar waar nodig elkaar vinden.

De statuten van onze vereniging liggen, voor belanghebbenden, ter inzage bij onze penningmeester.