Vrienden van ONA

Muziekvereniging ONA is een vereniging die binnen de gemeenschap van Lage Mierde en Hulsel een steentje bijdraagt door het opluisteren van diverse activiteiten met muziek: de kermis en de avondwandelvierdaagse zijn hier enkele voorbeelden van.

Wij worden gesteund door diverse bedrijven en particulieren uit Hulsel, Lage Mierde en omstreken die onze vereniging een warm hart toedragen. 

Deze vrienden van ONA hebben een belangrijke bijdrage in de instandhouding van onze vereniging. De kosten van een muziekvereniging liggen nu eenmaal vrij hoog in verhouding met veel andere (bijv. sport) verenigingen. Denk daarbij aan de aanschaf van instrumenten, het onderhoud en reparaties daarvan, het inhuren van een professionele dirigent en instructeur.

Alle voorkomende taken en werkzaamheden worden al geheel vrijwillig gedaan door veel van onze leden en hun supporters. Desondanks zijn bovengenoemde kosten niet op te brengen door de contributie alleen. Zelfs niet met de subsidie vanuit de gemeente.

Daarom zijn we als vereniging heel erg blij met alle financiële steun!

Wilt u ook een steentje bijdragen? Hiervoor kunt u terecht bij de penningmeester (bestuur@muziekvereniging-ona.nl) of direct op ons bankrekeningnummer NL32RABO0126603685.

Scroll naar boven