Muzikaal nieuws….., voor iedereen uit Hulsel en Lage Mierde!

Via deze weg willen wij, Muziekvereniging ONA jullie informeren over een aantal vernieuwingen die de komende tijd binnen onze vereniging uitgevoerd gaan worden.

Bij vele inwoners is bekend dat het ledental van onze vereniging de laatste jaren gestaag terugloopt. Dit is te merken aan de kleinere bezetting bij concerten, en vooral bij optredens op straat. Dit geldt zowel voor de harmonie als voor de drumband. Daarom hebben wij moeten besluiten het opluisteren van diverse activiteiten in onze dorpen op te schorten. De bezetting is te klein geworden om op straat een verantwoord stukje muziek te maken.

Om deze tendens om te buigen hebben wij als vereniging besloten een aantal veranderingen door te voeren met als doel de vereniging aantrekkelijker en gezonder te maken. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat er in onze dorpen een centraal muziekgezelschap blijft waar jong en oud terecht kan om muziek te maken en waar informatie rondom muziekopleiding te verkrijgen is. Bijvoorbeeld docenten, het lenen van instrumenten, leerlingenorkesten.

Onze plannen houden o.a. het volgende in:

  • Het omvormen van een traditionele harmonie naar een modern muziek-orkest
  • Plaats bieden aan alle soorten instrumenten, zoals gitaar, drums, piano, etc.
  • Gevarieerd en modern repertoire dat meerdere doelgroepen aanspreekt
  • Arrangeren van partijen waar nodig, bijvoorbeeld ook voor muziek in combinatie met zang
  • Samenwerking met andere muziekgezelschappen

Lees verder